D66 Oisterwijk zet in op goed wonen, ook op recreatieparken.

Beeld: D66 Oisterwijk

We willen dat we bouwplannen kunnen beoordelen op basis van goede afspraken. Verder vinden we voldoende betaalbare en duurzame woningen heel belangrijk.
Daar zetten we ons voor in.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.