D66 Oisterwijk staat voor een groen en duurzaam toerisme.

Beeld: D66 Oisterwijk

Duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op natuur, maar ook op een verankering bij ondernemers en inwoners. Daarom stimuleren we kleinschalige, duurzame toeristische initiatieven. Het stimuleert de lokale economie en grijpt niet in op het charmante en groene karakter van de kernen van Oisterwijk.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.