Onderhoud bermen in Haaren

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oisterwijk
Betreft: Onderhoud bermen in Haaren

Ons hebben signalen bereikt over de (on)veiligheid van een sommige bermen in Haaren. Vanwege zwaar landbouwverkeer is een aantal bermen totaal kapot gereden, zoals bij de Holhoekweg, de Torenstraat en Gever. Op sommige plekken is er een hoogteverschil ontstaan tussen de rijbaan en de berm van soms wel 30 cm. Ter illustratie hebben we enkele foto’s bijgevoegd.

In het kader hiervan hebben wij de volgende vragen voor u:
1. In hoeverre is de gemeente op de hoogte van wegen met slechte bermen, bermen die niet aansluiten aan het asfalt dan wel bermen die zo drassig zijn
2. Heeft het college een goed beeld van de veiligheidssituatie op deze wegen en in welke mate speelt veiligheid een rol in het beheer en onderhoud?
3. Heeft de gemeente het onderhoud van gemeentelijke wegen in eigen beheer, of is dit uitbesteed aan derden?
4. In geval van uitbesteding, hoe heeft de gemeente dit georganiseerd? Als er gemeentelijke wegen worden geasfalteerd, worden de bermen (ophogen ervan) dan ook uitbesteed aan deze derden of doet de gemeente dat in eigen beheer
5. Bent u het het met ons eens dat de gemeente als wegbeheerder verantwoordelijk is voor het onderhoud en in het geval er een verkeersonveilige situatie ontstaat, de wegbeheerder (gemeente) dit dient op te lossen?
6. Kunt u aangeven wanneer de ontstane schade wordt opgelost?

Wij wachten met belangstelling uw beantwoording af.

Met vriendelijke groeten, namens de Fractie D66
Jerome Visser, commissielid en Jan van Ginneken, raadslid

Beeld: D66 Oisterwijk