D66 Oisterwijk koestert en beschermt onze mooie natuur.

We stimuleren iedereen om zorgvuldig om te gaan met onze natuur. We ondersteunen boeren die willen experimenteren en innoveren met veelbelovende ontwikkelingen.
Het buitengebied is van grote waarde voor zowel de economie als voor het leefmilieu van alle inwoners.
We hebben zorg en aandacht voor de agrarische ondernemers binnen onze gemeente. Fricties die ontstaan door de stikstof- en pfasproblemen lossen we fatsoenlijk op door samen te werken en duurzame oplossingen te faciliteren.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.