D66 over de Woonzorgvisie;
Nu aan de slag!

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met het belangrijkste visiedocument (wat betreft Ruimtelijke Zaken) in deze raadsperiode, namelijk de woonzorgvisie. In deze visie wordt omschreven hoe wij vinden dat onze gemeente eruit moet komen te zien.

D66 wil dat mensen betaalbaar, duurzaam en gezond kunnen wonen in Oisterwijk. Wij zijn van mening dat de wethouder goed gehoor heeft gegeven aan onze wensen. In de woonzorgvisie staat onder andere dat in de komende tien jaar 1500 woningen worden gebouwd in de gemeente Oisterwijk. Dat zijn 540 woningen meer dan tot een jaar geleden in de planning in de planning stond! Daarnaast is ook nadrukkelijk aandacht voor de betaalbaarheid van de woningen. 35% van de plannen is bestemd voor sociale huur en sociale koopwoningen.

In de visie is ook gedacht aan het middensegment. Zo is 40% bedoeld voor huurwoningen met een huur variërend tussen €760,- tot €1000,- en koopwoningen variërend van €225.000,- tot €355.000,-. Dat betekent dat in de bouwplannen de komende 10 jaar 75% is bestemd voor betaalbare woningen.

Er is gehoor geven aan de motie van D66 om biodiversiteit op te nemen in het beleid. PRO heeft dat extra kracht bijgezet door een extra motie te in te dienen met betrekking tot natuurinclusiviteit, om dit onderdeel te laten zijn van de bouwplannen. Deze motie hebben
we van harte gesteund.

Ook wordt er gedacht aan de leefbaarheid binnen de wijken. Er is aandacht voor groene en gemixte wijken (jong, oud, gezinnen, alleenstaand) om samen te komen tot een inclusieve samenleving. D66 ziet nog wel enkele aandachtspunten.
Een woning van €355.000,- is voor Jan Modaal amper te betalen. D66 zal de komende jaren toezien op een goede verdeling binnen de prijsklasse van €225.000,- tot €355.000, – zodat de ontwikkelaar niet alleen het duurste in deze categorie aanbiedt. 

D66 is blij met deze woonzorg visie, maar in een visie kun je niet wonen. Zonder kun je niet bouwen. Met deze visie kunnen we aan de slag!
Aan het werk dus, om deze mooie plannen en aantallen ook waar te maken.

Jan van Ginneken
Fractievoorzitter D66 Oisterwijk