D66 Oisterwijk gaat voor een optimischtische aanpak van de Oisterwijkse economie.

Beeld: D66

Oisterwijk bruist dankzij de ondernemingszin van vele kleinschalige ondernemers.
Deze positieve houding stimuleren we door vooral te kijken naar wat er mogelijk is. Samen met initiatiefnemers kijken we naar wat er kan, bijvoorbeeld bij het omvormen van leegstaande gebouwen naar bedrijfsruimtes voor startende ondernemers.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.