D66 Oisterwij investeert verder in inwonersparticipatie en de omgevingsdialoog.

Beeld: D66

De gemeente moet een open en toegankelijke organisatie zijn die meedenkt met inwoners.
Wij vertrouwen op de eigen kracht en de grote betrokkenheid van inwoners bij hun gemeente. Zeker (of juist) daar waar het gaat over beslissingen in de eigen buurt of dorpskern.
D66 wil inwoners beter betrekken bij het bestuur van de gemeente en meer invloed geven.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.