Terugblik op de raadsvergadering van 10 november 2022

Donderdag 10 november kwam de gemeenteraad van Oisterwijk bijeen om de begroting voor het komende jaar met elkaar te bespreken. Ook wel de ‘hoogmis’ van het politieke jaar genoemd.

Constructieve houding

We behandelen deze begroting in een bijzondere tijd. Een tijd van veel onzekerheid. Met een energiecrisis, hoge inflatie, een klimaatcrisis en een vluchtelingencrisis. En dan woedt er ook nog een oorlog op ons continent.
In deze context moeten we als gemeente goed voorbereid zijn, weloverwogen besluiten nemen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom was het fijn om te merken dat alle partijen er constructief in zaten, bereid waren om met elkaar mee te denken en samen te werken.

Meer oplaadpunten

D66 diende samen met de fractie van Beers een motie in om binnen onze gemeente meer oplaadpunten voor de e-bike te realiseren. Deze zijn er nog maar weinig, zeker in vergelijking met oplaadpunten voor de auto. Voor D66 is de aanwezigheid van oplaadpunten voor e-bikes eigenlijk heel logisch en iets dat bij Oisterwijk hoort.

Werk moet lonen

De huidige crises maken het noodzakelijk om nog eens goed te kijken naar de spelregels rondom werken en de bijstand. Een deeltijdbaan is vaak een opstap naar een fulltimebaan. Daarom moeten we wat D66 betreft ook deeltijdwerk stimuleren. Op dit moment is het zo dat alle inkomsten worden verrekend met de uitkering. D66 vindt dat werk moet lonen! De huidige wet geeft mogelijkheden om tot € 2.570 per jaar bij te verdienen. Samen met PRO en fractie van Beers hebben we het college gevraagd te onderzoeken hoe dit mogelijk gemaakt zou kunnen worden.

Woorden doen ertoe

De gemeente staat er financieel redelijk goed voor. Dat zien we terug in de begroting. We hebben oog voor wat kwetsbaar is en investeren in het nóg mooier maken van onze gemeente. Dit is van groot belang in een samenleving die steeds meer lijkt te polariseren.
Waar complottheorieën de samenleving ondermijnen en intimidatie en bedreigingen tegen politici toenemen. Als D66 willen we daarom oproepen: laten we Oisterwijk hiertegen beschermen, ons hierover uitspreken. Woorden doen ertoe. Laten we niet normaal maken wat niet normaal is.
 
Sharon Kroon-Peters