Terugblik op de raadsvergadering van 29 september 2022

Hoezo zijn raadsvergaderingen saai? Een volle publieke tribune liet iets anders zien op 29 september. Het ging dan ook ergens: er stond heel wat op de agenda en op het spel.

Flexwoningen

Oisterwijk wil flexwoningen bouwen. En dat roep veel emotie op. Er zijn zorgen over veiligheid en over de belasting voor de natuur en verkeer. Gelukkig is iedereen het erover eens dat flexwoningen een oplossing kunnen bieden op de huidige wooncrisis.
Sommigen zijn misschien overrompeld door de snelheid en voortvarendheid van het college. Het maakt maar weer eens duidelijk hoe belangrijk zorgvuldige communicatie is. De wethouder heeft meteen toegezegd dat op alle locaties omgevingsdialogen worden georganiseerd.

Op weg naar een natuurinclusieve omgeving

De nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied stond ook op de agenda. Een visie met een directe impact op de boomkwekers, die dan ook goed waren vertegenwoordigd op de publieke tribune. Zij spraken de gemeenteraad nog eens indringend toe.
We staan met elkaar voor een serieuze klimaatopgave.
Bij D66 snappen en voelen we dat natuurbeheer en ondernemerschap soms op gespannen voet met elkaar kunnen staan. Daarom zijn we er blij mee dat de omgevingsvisie een schil aankondigt rondom Natura-2000 gebieden. In deze schil worden maatregelen genomen om deze gebieden te beschermen.

Ruimte voor agrarische ondernemers

En juist de boomkwekers kunnen zorgen voor bescherming van de Natura-2000 gebieden. Zij dragen bij aan bodemverrijking, gaan verdroging tegen en dringen CO2- uitstoot terug. Want onze zandgronden en beekdalen zijn allemaal onderhevig aan klimaatverandering. En daar willen we aan werken.
Dat doen we met de ondernemers, zoals de boomkwekers. Samen kijken we hoe we verdere verdroging voorkomen en helpen om het landschap te verbeteren en meer water vast te houden.
Zo biedt D66 perspectief: samen aan de slag voor onze toekomst.
We staan voor herstel van een toekomstbestendig buitengebied en voldoende ruimte voor onze ondernemers.