Meer kansen voor alle studenten

Beeld: Laurens Bouvrie

De Universiteit Maastricht en de Hogescholen zijn voor Maastricht van groot belang. Hierdoor komen jonge mensen – al dan niet tijdelijk – naar Maastricht. Tevens biedt dit kansen voor de groei van de werkgelegenheid in Maastricht. Met deze instituten moet intensief worden samengewerkt.

Maastricht moet voldoende faciliteiten voor studenten bieden. Om een echte studentenstad te blijven moet Maastricht investeren in betaalbare huisvesting en een aantrekkelijk aanbod op het gebied van recreatie en vrije tijd. D66 is groot voorstander van het realiseren van campussen voor studenten in samenwerking met de universiteit en projectontwikkelaars. D66 wil dat het initiatief ‘Studentenstad’ daar wordt uitgebreid.

Bij het opzetten van de huisvesting voor studenten moet rekening gehouden worden met verschillen tussen studenten. Huisvesting van de reguliere Nederlandse en internationale studenten (verblijf tussen de 1 en 4 jaar) vraagt een andere opzet dan de huisvesting van short-stay-studenten (verblijf van hooguit enkele maanden). Huisvesting van de reguliere studenten kan over de gehele stad. Waarbij rekening moet worden gehouden met een evenwichtige verdeling over de stad.

Voor short-stay-studenten is een campusvorm wenselijk en de mogelijkheid van een soosvoorziening op eigen terrein. Beide vormen van studentenhuisvesting kunnen oplossingen bieden om te komen tot hergebruik. Op het gebied van huisvesting dienen studenten gelijkwaardig behandeld te worden. Daarom is D66 tegen het opleggen van huisvestingsquota per straat. Daarom dient de “40-40-40”-regeling afgeschaft te worden.