Motie ‘Energie compensatie studenten’

Gisteren werd op de valreep voor het zomerreces een motie door o.a. M:oed “Energie compensatie studenten” ingediend. Dit onderwerp gaat D66 aan het hart en daarom lichten we toe waarom wij de motie niet gesteund hebben.

Toelichting

Op 14 juli heeft D66 Maastricht naar aanleiding van de aangenomen motie in de Tweede Kamer ‘Energie Toeslag’ vragen aan het college gesteld. We zijn nog in afwachting van antwoord op deze vragen.
Uiteraard zijn wij voor het gelijkheidsbeginsel en begrijpen wij de strekking van de in de gemeenteraad ingediende motie. Echter is landelijk besloten om geen extra gelden beschikbaar te stellen om energiecompensatie aan studenten uit te keren. Het uitsluiten van studenten is niet eerlijk en daar zijn wij het met de indieners van de motie over eens. Wij zijn net als deze partijen tegen discriminatie en het uitzonderen van studenten. Echter moeten we wel de juiste weg volgen. Wat ons betreft is die weg zoals de landelijk aangenomen motie aangeeft, de studenten beroep laten doen op de categoriale bijzondere bijstand.

Onze aanpak

Na de beantwoording van vragen van D66 aan het college, hopen wij dat we in Maastricht ook het maximaal lenen van DUO voor studenten als voorwaarde kunnen schrappen, zodat elke student die het nodig heeft op een eerlijke manier gecompenseerd kan worden voor de energiearmoede. Er is een groot financieel risico en er is landelijk door D66 actie ondernomen om studenten tegemoet te komen. De motie in de Maastrichtse gemeenteraad is wat ons betreft overbodig en wordt studenten een worst voorgehouden.