Ons programma: Kansen voor iedereen

Beeld: Laurens Bouvrie

Het gaat goed met Maastricht en haar inwoners. Maar dat geldt niet voor iedereen. Sommige inwoners hebben te maken met armoede of eenzaamheid. Of ze zijn op zoek naar een betaalbaar dak boven hun hoofd. Daarnaast hebben we te maken met een hardnekkig virus. Het zijn onzekere tijden.

Het vertrouwen in de overheid en de politiek is gedaald. Er komen de nodige uitdagingen op ons af. Uitdagingen die we als gemeente alleen niet kunnen oplossen. Dat moeten we met z’n allen doen: gemeente, bedrijfsleven, instellingen, organisaties. Maar vooral met u.

Voor D66 bent u als inwoners van de stad ons uitgangspunt. Uw mening telt. En wat ons betreft niet alleen op 16 maart 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar zeker ook de komende jaren. We laten ook zien dat we dat belangrijk vinden door het gesprek op te zoeken: bij onze Stemtent op Plein 1992, bij informele gesprekken aan tafel, tijdens werkbezoeken of als inwoners aansluiten bij een fractievergadering. Dat blijven we doen.

We realiseren ons dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. En als D66 hebben wij niet alle wijsheid in pacht. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Maastricht de mooiste stad blijft om te wonen, te werken, te studeren of te recreëren. Met waardering voor onze tradities, maar ook met het oog op de toekomst.
D66 wil daar een bijdrage aan leveren. Met ideeën en plannen waarover we graag met u willen praten.

Maastricht is een dynamische en bruisende stad waarin wij leven. Een stad waarin iedereen zich moet kunnen thuis voelen, waar het prettig leven en werken is en waar we oog hebben voor elkaar.
Daar willen wij ons de komende jaren voor inzetten. Samen met u.