Meer ruimte voor ondernemerschap

Beeld: Laurens Bouvrie

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is de motor van banen en innovatie in Nederland en erg belangrijk voor de groei van onze economie. De Universiteit Maastricht, het MUMC en de Binnenstad zijn de grote economische motoren van de stad, maar zonder de vele kleinere bedrijven en maakindustrie is er geen sprake van een evenwichtige economie. We blijven dit evenwicht bevorderen.

Ondernemers ervaren grote regeldruk en weinig vertrouwen van de overheid. D66 wil hier verandering in brengen door minder regels en meer controle op resultaten in plaats van detailuitvoering. Minder rapportages, meer steekproeven en een ‘ombudsman’ voor ondernemers, gericht op bureaucratische lasten en regelgeving. Ondernemerschap gedijt bij een toegankelijke overheid. D66 is voorstander van één aanspreekpunt voor ondernemers in hun contact met de gemeente en wil overbodige lasten afschaffen. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij ondernemers stimuleert door mee te denken hoe plannen gerealiseerd worden, in plaats van een afwachtende houding in te nemen.

D66 wil betere kansen voor startende (jonge) ondernemers, bijvoorbeeld door het verschaffen van microkredieten, lagere heffingen en minder papieren rompslomp. Daarnaast moeten nieuwe concepten (blurring) kansen krijgen zich te ontwikkelen. Ook willen we een breder aanbod van banenmarkten en stage- en bemiddelingsplaatsen.

D66 ziet Zuid-Limburg als een regio waar werken op afstand prettig is. We steunen initiatieven voor herbestemming van gebouwen tot lokale werkruimte voor Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers), waar zij elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen werken. D66 is voorstander van glasvezel en gratis wifi, zodat goede internetverbindingen gerealiseerd kunnen worden en werken op afstand overal mogelijk is. Zzp’ers in financiële nood verdienen dezelfde hulp als elke andere inwoner met schuldproblematiek.