Brief Maastrichtse fracties aan Minister Schouten over grenseffect Tozo-regeling

Diverse fracties uit de gemeenteraad van Maastricht hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar minister Schouten over de nadelige effecten in grensregio’s van internationale samenwerking bij de Tozo-regeling.

Gebrekkige internationale samenwerking

De Tozo-1-regeling laat een afwezigheid van internationale samenwerking zien waar werkende Europeanen de dupe van worden. Mensen die in België wonen en in Nederland werkende ondernemers zijn hebben geen tegemoetkoming ontvangen tijdens de COVID-19-crisis, van het Belgische noch Nederlandse rijk.

Belang gelijkwaardige behandeling grenswerkers

Het geluid vanuit de raad blijft echter overheersend kritisch naar het rijk toe: in grenssteden is het van groot belang dat grenswerkers als gelijkwaardig worden behandeld. Zonder hen komen Maastricht en Limburg perspectieven voor de toekomst te kort en blijft de grens in Limburg een groot obstakel waarin tegenstrijdige nationale wetgevingen het lokaal en Europees verkeer belemmeren.

Oproep aan Minister Schouten

In de brief roepen de Maastrichtse fracties Minister Schouten op om op korte termijn opnieuw in gesprek te gaan met de buurregio’s om de landelijke sociale vangnetten in crisistijd goed op elkaar af te stemmen en hierbij de gemeente Maastricht (als grensstad én als landelijke uitvoerder van de Tozo-regeling voor grensondernemers) te betrekken.
Ook roepen de fracties op om op lange termijn, in zijn algemeenheid, het belang van grenswerkers en grensondernemers een centrale rol te geven in sociale regelingen die direct grenswerkers en grensondernemers aangaan. Dit kan door onder andere grenseffectrapportages consistent toe te passen (ook in crisistijd) en daarover een inhoudelijke notitie te publiceren (want ook die miste bij Tozo-1).