Bestuur

Afdelingsbestuur
Het afdelingsbestuur van D66 Maastricht-Heuvelland is verantwoordelijk voor de politieke koers van D66 in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Meerssen. Daarnaast is het afdelingsbestuur verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling (secretariaat, financiën, contacten met het regiobestuur, landelijk bestuur, vrijwilligersbeleid, etc.).

Het afdelingsbestuur bestaat uit:

Vacant; Voorzitter
Racheel Wennek; Secretaris
Cedric van Gerwen; Penningmeester
Hans van Wageningen; Algemeen bestuurslid

Bankrelatie
Rabobank, rekeningnummer NL50RABO0132380196 t.n.v. Maastricht D66.