Bestuur & Vereniging

Afdelingsbestuur
D66 is een ledenpartij. Het afdelingsbestuur van D66 Maastricht-Heuvelland is samen met haar leden verantwoordelijk voor de (politieke) koers van D66 in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Meerssen. Onze ledenvergaderingen zijn daarbij essentieel. Daarnaast is het afdelingsbestuur verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling (secretariaat, financiën, contacten met het regiobestuur, landelijk bestuur, vrijwilligersbeleid, etc.).

Het afdelingsbestuur bestaat uit:

Philip van Ballegooie; Voorzitter
Racheel Wennek; Secretaris
Cedric van Gerwen; Penningmeester
Hans van Wageningen; Algemeen bestuurslid

Daarnaast is er een vertrouwenspersoon:

Monique Dickhaut; Vertrouwenspersoon D66 Maastricht-Heuvelland

Bankrelatie
Rabobank, rekeningnummer NL50RABO0132380196 t.n.v. Maastricht D66.