Schriftelijke vragen “Retailpark Belvédère op slot vanwege stikstof”

Op 10 mei heeft de raad kennis genomen via de gepubliceerde raadsinformatiebrief waarin de definitieve beëindiging van de verdere ontwikkeling van Retailpark Belvedère wordt beschreven.

Een van de grootste stadsontwikkelingsprojecten vervalt vanwege stikstofproblemen, dat is op z’n zachtst gezegd geen goede zaak. Wij willen meer duidelijkheid hierover“, aldus onze Economie woordvoerder Thomas Gardien.

Stikstofonderzoek

De uitkomsten van het stikstofonderzoek hebben aangetoond dat nog maar 17% van de originele, voorziene programmering uitgevoerd zou kunnen worden. Hetgeen de hele business case in gevaar brengt.

Schadeclaims

De beëindiging zal ook betekenen dat mogelijke schadeclaims aan de orde zijn. Nog los van het feit dat onze voorziene exploitatie, stadsontwikkeling en eigen investeringen zeer negatief beïnvloed worden.

Schriftelijke vragen

Over zowel de feitelijke stikstof situatie, financiële gevolgen en alternatieve (on)mogelijkheden willen wij opheldering. We hebben daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.