Reactie op brief Arriva over motie Stationsstraat

Drie jaar lang is D66 Maastricht bezig geweest met de motie pilot terrassen Stationsstraat. Op dit moment is er veel commotie ontstaan rondom verkeerde aannames die gedaan zijn door Arriva. Arriva heeft hier een brief over geschreven aan de gemeenteraad van Maastricht.

Wij, de fractie van D66 Maastricht, en de partijen CDA, PvdA, PVM, SAB, groep Günther, groep Maassen en lijst Habets die de motie hebben ingediend en gesteund hebben samen een reactie op de brief naar Arriva gestuurd.

Wij gaan er vanuit dat de wethouder nu aan de slag gaat met de voorbereidingen van de pilot, waarbij hij uiteraard ook in overleg zal treden met Arriva. Wij hopen dat we binnenkort de mooie Ramblas van Maastricht kunnen zien verschijnen.