Fracties pleiten opnieuw voor herinrichting van de Stationsstraat als ‘Ramblas’

D66 pleit samen met het CDA, PVM en SAB opnieuw voor een herinrichting van de Stationsstraat als ‘Ramblas’.

College geeft geen uitvoering aan aangenomen motie Stationsstraat

Vorige week liet het College weten dat ze vooralsnog geen uitvoering geeft aan een door de gemeenteraad aangenomen motie van D66 voor een pilot met terrassen op de middenberm van de Stationsstraat. Volgens het College is een proefperiode van twee jaar juridisch niet mogelijk volgens de terrassenverordening. Daarnaast speelt verkeersveiligheid een rol.

Vragen van fracties

D66 heeft nu samen met CDA, PVM en SAB het college gevraagd of zij bereid is de terrasverordening aan te passen, zodat de pilot wel mogelijk is. Ook vragen de partijen het college in hoeverre zij de door Royal Haskoning DHV verkeerskundige aanpassingen heeft onderzocht en om met ondernemers en omwonenden in overleg te gaan over de te nemen stappen op juridisch en verkeerskundig vlak.