Tegemoetkomings regeling voor energiekosten voor studenten

Vanaf medio januari 2023 kunnen studenten die 21 jaar of ouder zijn en die minimaal een half jaar een WO, HBO of MBO opleiding volgen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen voor 2022/2023. D66 is erg blij dat het college na maanden debatteren deze regeling heeft opgezet.

Eindelijk een extra regeling

Op aandringen van de raad heeft het college een extra regeling opengesteld voor studenten die het financieel moeilijk hebben vanwege de hoge elektriciteits en gas prijzen. De regeling wordt medio januari 2023 geopend.

Criteria

Er moet wel aan een aantal criteria voldaan worden. Meer informatie hierover lees je alvast hier. De volledige informatie wordt in zowel Nederlands als Engels medio januari door de gemeente gecommuniceerd.