Miriam Elfassih

Beeld: Jonathan Vos Photography

Raadslid

  • 35 jaar
  • Maastricht

Mijn naam is Miriam Elfassih, geboren en getogen in Maastricht.

Ik zie mezelf als een wereldmens met levenservaring. Moslima, Nederlandse, Maastrichtse, Marokkaanse, vrouw en de moeder van Bilal (6 jaar). Al deze aspecten maken mij tot het mens dat ik vandaag de dag ben. Ik voel altijd de drang om op te komen voor mensen die dit zelf niet kunnen. Als meisje van 15 lentes jong sprong ik al in de bres voor ‘de underdog’, ik ben altijd op te roepen voor humanitaire acties om mensen een duwtje in de rug te geven naar een beter leven en/of om een lichtpuntje te geven in iemands leven.

Daarnaast ben ik altijd geïnteresseerd in het verhaal van de mens. Het is belangrijk om de verhalen van de mensen mee te nemen in de besluitvorming of de beeldvorming. Ik geloof een verschil te kunnen maken door verbindingen te leggen en te luisteren. De verbinding van burger en politiek is in mijn ogen enorm van belang, ik zie mijzelf dan ook als een echte bruggenbouwer.

Mijn opleidingen verlopen trapsgewijs, ik werd naar het VMBO gestuurd, voornamelijk omdat mijn ouders de Nederlandse taal niet goed beheersten en men ervan uitging dat ik een hoger niveau niet aan zou kunnen. Destijds vond ik dat niet heel erg, ik had hierdoor veel tijd vrij om te doen wat ik erg belangrijk vind: mij inzetten voor anderen.

Uiteindelijk ben ik, na een geweldige afstudeerstage in de Tweede Kamer der Staten Generaal in Den Haag, afgestudeerd met een Bachelor in Management, Economie en Recht. Deze stage heeft mij doen inzien wat het betekent om in de politiek te werken en sindsdien is het mijn passie!

Momenteel is bakken mijn (uit de hand gelopen) hobby, ben ik fulltime mama en burgerlid in het sociaal domein.

De thema’s waar ik het meeste affiniteit mee heb zijn armoede, jeugdzorg, mensenhandel/gedwongen prostitutie, burgerparticipatie, Economische Zaken. Daarnaast denk ik dat we meer aandacht aan het onderwerp ‘pesten’ mogen besteden.

Tot slot hecht ik veel waarde aan vrijheid, de vrijheid voor iedereen om te zijn wie hij of zij wil zijn zonder anderen te schaden of zelf te worden geschaad.