Een gezamenlijke introductieweek en gelijke waardering voor alle Maastrichtse studenten

“We moeten af van het hoger en lager denken”. De inmiddels één jaar “oude” D66 Minister van Onderwijs was duidelijk in zijn toespraak bij de opening van dit academisch jaar van de Universiteit Maastricht. “Met waardering voor de volle breedte aan opleidingen, van praktisch tot theoretisch, van MBO tot PhD. Alle van even grote maatschappelijke waarde en waardering”, aldus Dijkgraaf.

Tweedeling tegengaan

En dat is broodnodig. De maatschappelijke hordeloop levert studenten mentale stress op en draagt bij aan tweedeling. Terwijl we iedereen op een krimpende arbeidsmarkt bijzonder hard nodig hebben. Zeker in het vormgeven van de transities waar we ook in Maastricht hard aan werken. 

Inclusieve studentenkortingen

In verschillende Nederlandse steden wordt er uitvoering gegeven aan deze ambitie. Lokaal kunnen we hier namelijk ook aan bijdragen. Door het integreren van introductieweken of bijvoorbeeld door het inclusief maken van studentenkortingen.  

Schriftelijke vragen

Wij zijn samen met PvdA en Volt benieuwd waar Maastricht als diverse studentenstad staat in het vormgeven van deze ambitie. Daarom stelden we schriftelijke vragen aan het college. Dit jaar nog een gezamenlijke introductieweek voor alle Maastrichtste studenten. Dat zou een fantastisch begin zijn!