Maastrichts akkoord

De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt waardoor er een mooi coalitieakkoord ligt met meerdere D66 uitgangspunten waar wij met veel energie aan gaan werken de aankomende periode in de gemeente Maastricht. Hieronder lees je enkele uitgangspunten van D66 Maastricht die meegenomen zijn in het akkoord.

Ruimte voor gesprek en inbreng

Het akkoord ligt er. Echter staan wij altijd open voor een gesprek. Er is altijd ruimte voor discussie of inbreng vanuit de stad.
Hieronder lees je enkele uitgangspunten van D66 Maastricht die meegenomen zijn in het akkoord:

Gelijkwaardigheid

Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig. Iedereen moet zich in Maastricht thuis kunnen voelen. Er is ruimte voor verschillende culturen en leefstijlen. Iedereen moet zich thuis voelen en kunnen zijn wie hij of zij is. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich te ontplooien.

Verduurzamen van woningen

Drie uitgangspunten met betrekking tot nieuwbouw zijn in het akkoord opgenomen. Ten eerste, het vasthouden aan ‘inbreiding’. Nieuwe woningen worden alleen nog maar gebouwd binnen de huidige bebouwde kom. Ten tweede moet nieuwbouw toekomstbestendig zijn. Dit houdt in dat er duurzaam en met het oog op de levensloop wordt gebouwd. Ten derde, een goede toegang tot het openbaar vervoer. Het duurzaam bouwen blijven we stimuleren.

Autoluwer Wyck

We gaan de verkeerscirculatie in de binnenstad heroverwegen om zo een autoluwer Wyck te realiseren. Doorgaand autoverkeer op bijvoorbeeld de Wilhelminasingel wordt daarbij onmogelijk gemaakt, maar bestemmingsverkeer blijft mogelijk. Een nieuw verkeerscirculatieplan zal de uitgangspositie hiervoor moeten worden.

Laaggeletterdheid

Een probleem op het gebied van volwasseneneducatie is de laaggeletterdheid. Meer dan tien procent van de inwoners kan niet of moeilijk lezen en schrijven of heeft grote moeite met digitale voorzieningen. Er heerst nog altijd een taboe om deel te nemen aan cursussen op dit gebied. De ondersteuning op dit gebied gaan wij laagdrempeliger realiseren door bijvoorbeeld cursussen in buurt- of gemeenschapshuizen aan te bieden.

Studentencampussen

Maastricht moet voldoende faciliteiten voor studenten bieden. Om een echte studentenstad te blijven gaat Maastricht investeren in betaalbare huisvesting en een aantrekkelijk aanbod op het gebied van recreatie en vrije tijd. In samenwerking met de universiteit en projectontwikkelaars gaan er campussen gerealiseerd worden.