Wim Hillenaar voorgedragen als nieuwe burgermeester

Op 23 maart heeft de gemeenteraad Wim Hillenaar (CDA) voorgedragen als nieuwe burgermeester van Maastricht. Fractievoorzitter Claudia Demas: “D66 Maastricht is blij met zijn voordracht en wij kijken uit naar de samenwerking.” Claudia was namens D66 onderdeel van de vertrouwenscommissie. Deze commissie heeft gesprekken gevoerd met de kandidaten en uiteindelijk een aanbeveling gedaan aan de gemeenteraad.

Voormalig burgermeester

Tot februari van dit jaar was Wim Hillenaar waarnemend burgemeester van de fusiegemeente Land van Cuijk. Daarvoor was hij 11 jaar burgemeester van de gemeente Cuijk. In die rol was hij trekker van het herindelingsproces en vervulde allerlei regionale bestuurlijke taken, waaronder het voorzitterschap van de GGD.

Loopbaan

Wim Hillenaar heeft rechten gestudeerd en begon na zijn diensttijd zijn loopbaan als advocaat (1992), werd beleidsmedewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1996) om daarna vele jaren in Rotterdam als hoofd Openbare Orde en Veiligheid (1999) werkzaam te zijn geweest. Voordat hij burgemeester werd was Hillenaar managing consultant bij Berenschot (2008). Hij zat voor het CDA in de gemeenteraad van Gouda van 2002 tot 2011.

Benoeming in de zomer

De Gouverneur stuurt de aanbeveling van de gemeenteraad naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij doet vervolgens een voordracht aan de Ministerraad. Uiteindelijk beslist de ministerraad en tekent de Koning het benoemingsbesluit. Naar verwachting zal er op 10 juli een speciale raadsvergadering zijn waarin de nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd.