Stemtent D66: Burgerbegroting is een succes

Negentig procent van de deelnemers aan de Stemtent van D66 afgelopen zaterdag op Plein 1922 in Maastricht vindt dat de burgerbegroting een succes is. Ook de online deelnemers stemden in grote mate voor de stelling.

De eerste burgerbegroting van Maastricht

Voor de eerste keer dit jaar konden inwoners van Maastricht zelf bepalen waaraan € 350.000.— besteed kan worden. Het bleek overigens wel dat veel mensen niet op de hoogte waren dat zij zelf projecten konden indienen voor de burgerbegroting.

Te laag totaalbedrag

Tien procent was het niet eens met de stelling. Niet omdat ze tegen een burgerbegroting zijn, maar omdat ze vinden dat het bedrag veel te laag is. Volgens jaar stijgt de burgerbegroting overigens naar € 1 miljoen.