Claudia Demas

Beeld: Jonathan Vos Photography

Raadslid

  • 27 jaar
  • Maastricht

Ik ben Claudia Demas, geboren en getogen in Maastricht en nu, na 26 jaar, nog steeds woonachtig in Maastricht. Al bijna vier jaar mag ik mij als raadslid inzetten voor onze stad Mestreech! Dit doe ik met veel passie en energie. In oktober 2021 heb ik te horen gekregen dat ik nummer 2 op de kieslijst ben van D66 Maastricht. Enorm verheugd en trots! Ik wil mij graag blijven inzetten voor deze stad. Voor een stad met kansen voor iedereen, waar we omzien naar elkaar en vooruit kijken naar de toekomst.
Ik heb mijn HBO opleiding ‘’People and Business Management’’ afgerond. Vervolgens heb ik werkervaring opgedaan binnen verschillende functies zoals: junior-assistent accountant en projectmedewerker binnen de profit sector. Helaas heb ik hier niet gevonden waar ik naar opzoek was. Nu ben ik werkzaam als trainee bij RichtingZuid: hier doe ik kennis op over de verschillende kanten van het overheidsvak. Enorm interessant!

Een hele poos geleden ben ik politiek actief geworden. Ik was 18 toen ik besloot actief mee te gaan doen. Ik wilde niet meer langs de zijlijn staan en niets doen. Ik wilde meedoen, meepraten, meebeslissen en vooral zaken oplossen. Ik voel mij verantwoordelijk voor deze stad. Verder vind ik het belangrijk dat ook jongeren hun stem moeten laten horen en vertegenwoordigd zijn. In de afgelopen acht jaar heb ik politieke ervaring opgedaan en mooie zaken bereikt. Denk aan: het project (t)huis voor jongeren, de eerste kinderburgemeester in Maastricht, uitwerking van de burgerbegroting en een lokaal plan van aanpak basisvaardigheden (laaggeletterdheid en inclusie).

De afgelopen vier jaar was ik binnen de D66 in de raad verantwoordelijk voor de portefeuilles sociaal domein, onderwijs en economie. Thema’s die hierin aan de orde kwamen en waarvoor ik mij heb ingezet, waren onder andere: armoede, gelijke kansen, burgerbegroting, participatiebeleid, zwerfjongeren, ouderen, leegstandsproblematieken, goed onderwijs, jeugdzorg, leegstand, dierenwelzijn en de kinderburgemeester.

Ik heb mij wederom als kandidaat beschikbaar gesteld, omdat ik energie krijg van de successen die wij als stad de afgelopen jaren hebben weten te behalen. Daarbij zien we ook dat kaders die wij als gemeenteraad gesteld hebben ertoe hebben bijgedragen dat het beleid verbeterd wordt. Ik ben alleen nog niet klaar, er liggen nog zoveel uitdagingen waar ik in de komende vier jaar een bijdrage aan wil en kan leveren.

Ik heb in de D66 een partij gevonden die aansluit bij mijn eigen overtuigingen en waar ik de kans krijg deze ook uit te dragen. Vooral de combinatie liberaal en sociaal spreekt me ontzettend aan. Als je alleen al de lijfspreuk leest van de D66 dan weet je precies hoe ik er ook over denk. “Laat iedereen vrij, maar niemand vallen”. Ik wil samen met de D66 strijden voor individuele vrijheid. Voor gelijke kansen. Voor een overheid die mensen niet laat vallen. Voor een rechtsstaat waar je op kan rekenen. Voor meer democratie. Voor internationale afspraken in een veranderende wereld. En voor een economie die volop welvaart genereert, maar ook oog heeft voor klimaat en natuur.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn lievelingsplek is bij mijn oma in Heugem. Hier kan ik niet alleen heerlijk genieten van de gesprekken met mijn oma, maar zie ik ook geregeld andere leden van mijn familie binnenlopen en dan is het altijd heerlijk gezellig. Buiten dat ben ik natuurlijk ook verkocht aan plekken zoals het Amorsplein, ons mooie stadspark, het karakteristieke stadshuis op de markt en zo kan ik nog wel even door gaan. Ik kan wel concluderen dat er veel plekjes in Maastricht zijn die een speciaal plekje in mijn hart hebben.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ik wil me verder inzetten voor jongeren, waaronder het bestrijden van de kinderarmoede.
  • Het vergroten van onze burgerparticipatie. Concrete voorbeelden zijn de verruiming van de burgerbegroting, behouden van het jeugdlintje en de kinderburgemeester.
  • Ik ben ervan overtuigd dat we nog genoeg te winnen hebben in de afstemming tussen jeugd en onderwijs. Er zijn mooie stappen gezet maar dergelijke veranderingen zijn niet van vandaag op morgen te realiseren.