Breed gedragen brief richting Minister inzake planning doorstroomtoets

Er is veel onrust geweest door de beslissing die Minister Wiersma heeft genomen inzake de planning van de doorstroomtoets. D66 Maastricht heeft het initiatief genomen om nogmaals de Minister op de gevolgen van zijn keuze te wijzen.

Onvrede

161 personen vanuit verschillende politieke partijen, carnavalsverenigingen en scholen hebben gezamenlijk een brief gestuurd richting de Minister Primair en Voortgezet Onderwijs. Er is een duidelijk gevoel dat leeft in de samenleving: onvrede over de keuze die is gemaakt over de planning rondom de doorstroomtoets.

Haagse blik

Een onbegrijpelijke keus, die gevolgen heeft voor ons immaterieel erfgoed. Een traditie waar we trots op zijn. Een traditie die moet blijven leven. Een traditie die begint bij kinderen op scholen.

Ga in gesprek

De oproep is helder in de brief: ga in gesprek met de verenigingen of besturen van provincies en gemeenten én ervaar wat dergelijke beslissing in de praktijk met zich meebrengt.