Motie ‘Asielzoekers sneller aan het werk’ aangenomen

“Vluchtelingen, statushouders, asielzoekers, het blijft een gevoelig onderwerp in de politiek en het moreel kompas wijst alle kanten uit”, aldus ons raadslid Miriam Elfassih.  

In Maastricht kan het wel

Menswaardige opvang is in Maastricht goed geregeld, maar wat doen deze mensen nu de hele dag? Wettelijk gezien mogen ze vrij weinig zolang de status niet bekend is. Juist terwijl werk een aanzet kan zijn tot waardig deelnemen aan de maatschappij, doordat men sociale contacten opbouwt en de cultuur en taal leert kennen. Cijfers leren dat zodra een status toegekend is, de weg naar de bijstand mogelijk wordt en daar vervolgens ook vaak gebruik van wordt gemaak.

Arbeidspotentieel

Daarom is het essentieel kansrijke asielzoekers te activeren zodra dit mogelijk is. Versneld naar werk is niet alleen goed voor henzelf, maar ook voor de samenleving. Er is behoefte aan dit arbeidspotentieel in Maastricht. Alleen In Zuid-Limburg zijn er 4,4 vacatures open per werkzoekende. 

Motie aangenomen

Na maanden uitpluiswerk was het op 28 maart 2023 tijd om de motie “Asielzoekers sneller aan het werk” voor te leggen aan de gemeenteraad. Behalve dat deze succesvol is aangenomen (26 voor en 10 tegen) hebben maar liefst 9 partijen de motie mede ingediend.