Energie-compensatie voor Studenten

Landelijk zijn studenten categorisch uitgesloten van de energietoeslag. Op Prinsjesdag werd bekend dat studenten een individuele bijzondere bijstand kunnen aanvragen voor de stijgende energieprijzen.

Onbekende voorwaarden

Het stadsbestuur heeft laten weten dat er nu nog gesproken wordt over welke voorwaarden gemeenten precies kunnen en zouden moeten willen stellen om deze energietoeslag te treffen. Er is weinig duidelijk hoe de uitvoering van deze beslissingen er voor de studenten uit gaat zien.

Duidelijkheid

D66 Maastricht heeft daarom samen met andere partijen vragen over deze energie compensatie gesteld. Wij willen duidelijkheid voor de Maastrichtse studenten. In verschillende gemeenten (Nijmegen, Zwolle, Delft, Heerlen, Utrecht en Sittard-Geleen) kunnen studenten inmiddels al energiecompensatie ontvangen. Vaak gebeurt dit door het verruimen van de mogelijkheden van de bijzondere bijstand.