‘Het woord onderwijs of jeugd komt niet voor in uw collegeakoord’

De politiek avond in het stadhuis van Lochem begon met felicitaties over het bereikte voorlopige akkoord van GM, VVD en MML. En eindigde met flink wat zorgen over de conservatieve wind die door Lochem waait.

Klimaatneutraal in 2050 is veel te laat

‘Collega’s en formateur, gefeliciteerd met het bereikte concept akkoord’, opende Marleen van der Meulen, fractieleider van D666 haar reactie op het college akkoord. ,,We herkennen zelfs veel van ons eigen verkiezingsprogramma.’

(Hier te lezen: https://lochem.notubiz.nl/bijeenkomst/904213/Politieke%20Avond%2009-05-2022).

Om daaraan toe te voegen: ‘Behalve klimaatneutraal in 2050. Dat is veel te laat. Wij houden 2030 aan, zoals we de afgelopen jaren al van plan waren.’
 
Ze vroeg vervolgens:
 
‘Er wordt op pagina 3 gezegd: “Wij leggen op sommige zaken wel een ander accent:” Kunt u daar een paar voorbeelden van geven?’ Dat bleek lastig. De verslaggever van Lochemsnieuws vatte het zo samen: ,,Op veel opmerkingen van de oppositie moest Marja Eggink antwoorden dat veel nog niet is uitgewerkt, en zeker niet in detail.’

Van der Meulen dankte de fractieleider en beoogd wethouder van Gemeemtebelangen Marja Eggink voor de mogelijkheid om vragen te stellen en invloed te hebben op het uiteindelijke coalitieakkoord. Het ontbreken van een uitwerking van de plannen van het college maakte het voeren van een inhoudelijke discussie echter onmogelijk. De oppositiepartijen – Groenlinks, Lochemgroen!, PvdA, CDA en D66 – beperkten hun bijdrage tot datgene waar weinig aandacht voor is of zelfs geheel ontbreekt in het akkoord.

Veel meer aandacht voor jeugd

,,Ons inziens ontbreken er ook een aantal belangrijke zaken. Het woord onderwijs of school komt niet voor in dit concept akkoord. Het woord kind één keer. Jeugd alleen 1x in verband met zorg en 2x ivm voorlichting over de agrarische sector. Veel meer aandacht is er nodig voor de jeugd. Mede door Corona hebben jongeren het moeilijk onder andere in het onderwijs, maar sommigen ook thuis, moeilijk en hier is op korte termijn een flinke impuls nodig.’

D66 Lochem zou graag zien dat in het coalitieakkoord wordt opgenomen dat Lochem zich aansluit bij het landelijke onderwijsprogramma ‘Gelijke Kansen Alliantie’, zoals veel gemeentes om ons heen.