Algemene beschouwing 2024

In de Kadernota maakt het college van Lochem de financiële plannen voor het jaar 2024 bekend. Alle politieke partijen in de gemeenteraad geven hierop hun inhoudelijke reactie. Dit worden de Algemene Beschouwingen genoemd. In onderstaande tekst geeft fractievoorzitter Marleen van der Meulen de zienswijze van D66 uiteen. Daarin worden ook de aanpassingen die D66 wenst in de financiële plannen van de gemeente voor 2024.

Onheilspellende berichten

Onheilspellende berichten buitelen over elkaar; afname van biodiversiteit, opwarming van de aarde, groeiende ongelijkheid, oorlog aan de rand van Europa en.. mensen die steeds minder van elkaar verdragen.
 
Soms wordt je wakker en denkt: ‘Wat voor invloed heb ik erop?’ Dat is ook wat je veel hoort; Wat kunnen wij nu eigenlijk op ons kleine postzegeltje voor elkaar krijgen?
 
Daar wil D66 Lochem het vanavond graag over hebben. Want, in CDA termen; Wij zijn de hoeders van de aarde. De hele aarde, als we het kleiner maken Europa, nog kleiner Nederland en omdat we hier in de raadszaal staan, maken we het nog kleiner en beperken we ons tot de gemeente Lochem.
 
De welvarende gemeente Lochem.
 
En als we het beste willen doen voor onze kinderen en kleinkinderen, moeten we NU iets doen. We zijn al laat, dus liever gisteren dan vandaag.

Wat kunnen we doen in onze gemeente?

Laten we zoveel mogelijk bloemenrijke bermen, heggen,struweelhagen en bos aanleggen.
Laten we grote bomen koesteren.
Laten we het waterpeil goed afstemmen voor het behoud van biodiversiteit en 
Laten we water in natte periodes bergen voor droge periodes.
Laten we minder vleesgerechten en meer streekproducten serveren bij maaltijden en borrels, hier, in het gemeentehuis.
Laten we proberen zo snel mogelijk windmolens te plaatsen als de afstandsnormen eind van dit jaar bekend zijn.
Laten we zoveel mogelijk zonne-energie opwekken. Laten we daarvoor ook landbouwgrond gebruiken, ook al is dat tegen het zere been van sommige partijen. Bij voorkeur de slechtere landbouwgrond en liefst in combinatie met schapen of bijvoorbeeld de teelt van groente. 
Laten we de regels daarvoor aanpassen, als het nodig is. Dus niet: ‘Het kan niet, want het mag niet volgens onze regels.’ Maar: ‘Dit is een goed idee. Wij gaan kijken hoe wij u, inwoner, kunnen helpen!’
Laten we noaberschap koesteren. Ook voor alle nieuwe inwoners van onze gemeente, die deels uit oorlogsgebied komen.
Laten we goed zorgen voor mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.
Laten we zorgen dat de omstandigheden voor kinderen zo zijn dat zij optimaal kunnen profiteren van hun schooltijd; veel kennis en sociale vaardigheden opdoen en leren bewegen.
Laten we stoppen met hokjes denken. In transitietijd moet je andere dingen doen dan je gewend was. We hebben pilots nodig.

Oproep College

College wij roepen u op om te experimenteren! Mits dit is om duurzame doelen te halen. Dus niet geldelijk gewin staat voorop, maar het halen van duurzame doelen. Het één hoeft het ander overigens helemaal niet te bijten.
 
MOTIE 1
Laten we een Duurzame Doelen Gemeente worden: Gemeente4GlobalGoals.
MOTIE 2
Laten we onze verouderde Lochemse onderwijsplannen zo snel mogelijk updaten.
MOTIE 3
Laten we zorgen voor een florerende lokale publieke omroep