Vrij bewegen door heel Lingewaard

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

In een vrij land wil je je vrij bewegen. Op 69 vierkante kilometer Lingewaard willen we veel. We willen er wonen, werken, reizen en van de natuur genieten.

In Lingewaard worden de komende jaren veel nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen gebouwd. Zowel aan de rand van de kernen, maar ook regelmatig daarbinnen. D66 vindt dat bij de start van alle nieuwe plannen er goed nagedacht moet worden over hoe je de wijk binnenkomt en verlaat.

D66 kiest voor meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer en minder ruimte voor de auto. Dat is goed voor onze gezondheid, het milieu en de verkeersveiligheid. Wij willen autoluw waar het kan en veiligheid waar de auto moet.

In deze hoofdstukken in ons verkiezingsprogramma lees je meer over de plannen en ambities voor ruimte, verkeer en bereikbaarheid waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.