Vrij om overal jezelf te zijn

Een oude dame kijkt met een jonge vrouw op een telefoon

Beeld: Andrea Piacquadio

Vrijheid is eigenaarschap hebben over je eigen leven. Deze vrijheid is nodig om jezelf te kunnen zijn en jezelf te kunnen ontwikkelen.

Vrijheid is ook zelfredzaamheid. Voor ouderen, zieken en mensen met een beperking.

De gemeente weet veel over haar inwoners. Deze kennis mag niet gebruikt worden voor computergestuurde conclusies die kunnen leiden tot discriminatie.

In deze hoofdstukken in ons verkiezingsprogramma lees je meer over de plannen en ambities voor vrijheid en gelijkheid waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.