Vrij door een betaalbaar huis

Woonwijk Haalderen

Beeld: D66 Lingewaard

D66 vindt dat iedereen die in Lingewaard wil wonen een geschikte en betaalbare woning in een prettige leefomgeving moet kunnen vinden.

Op dit moment zijn er te weinig woningen die aan deze eis voldoen. Hierdoor is het voor inwoners moeilijk om in hun eigen dorp of stad een passende woning te vinden.

Bouwplannen in de gemeente Lingewaard moeten een gezonde verdeling hebben van woningen in alle segmenten (zowel huur als koop), die aansluit bij de behoefte van de inwoners.

Er moet ook meer ruimte komen voor initiatieven voor alternatieve woonvormen zoals woningsplitsing, collectieve woonvormen en ‘tiny houses’.

In deze hoofdstukken in ons verkiezingsprogramma lees je meer over de plannen en ambities voor wonen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.