Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Ben je vrij als je niet kan buitenspelen, sporten of muziek maken? Ben je vrij als je ouders geen geld hebben voor de aanvullende bijdrage aan schoolactiviteiten?

Wie een goede start heeft, wordt weerbaar en kan zich beter ontwikkelen. Een gezond en schoon schoolklimaat is daarbij onmisbaar.

D66 is trots dat de gemeente Lingewaard veel aandacht heeft voor de ontwikkeling van kinderen.

We gaan voor gelijke kansen voor iedereen in onze gemeente. Kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen moeten mee kunnen doen met schoolactiviteiten waarvoor een aanvullende bijdrage van ouders nodig is.

In deze hoofdstukken in ons verkiezingsprogramma lees je meer over de plannen en ambities voor onderwijs waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.