Met een eerlijke baan ben je pas echt vrij

Beeld: D66 Betuwe

We willen dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Ongeacht iemands omstandigheden. Door te leren en studeren, vrijwilligerswerk te doen of met betaald werk.

In een steeds veranderende wereld is het van belang dat onderwijs en werk op elkaar aansluiten, nu en in de toekomst. Die aansluiting verdient extra aandacht en moet in de regio worden opgepakt.

In deze hoofdstukken in ons verkiezingsprogramma lees je meer over de plannen en ambities voor werk en inkomen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.