Brandon Brom

Brandon Brom - Beeld: D66 Betuwe

“Mijn mening en die van anderen kunnen vertegenwoordigen over onderwerpen die er toe doen, geeft mij energie.”

  • 22 jaar
  • Apeldoorn
  • Gendt
  • Hij/hem

We leven in een land met vrijheid van meningsuiting. Iedereen heeft een mening over de politiek of over maatschappelijke onderwerpen. Mijn mening en die van anderen kunnen vertegenwoordigen tegenover deze onderwerpen geeft mij energie.

Ik wil opkomen voor mijn medemens. Zij aan zij of tegenover elkaar discussiëren, leveren de mooiste resultaten op. Zelf ben ik iemand die een kans met beide handen aangrijpt en hier dan ook voor gaat. Ik sta zelfverzekerd voor een groep en luister graag naar anderen hun expertise en probeer deze te combineren met mijn eigen. Van mij mag je verwachten dat ik aanwezig ben en ergens voor ga en sta.

De Gendste polder. Dit is een schitterend natuurgebied waar je telkens de veranderingen van de seizoenen ziet en met de schone lucht en mooi uitzicht jezelf kan verliezen in de tijd.

Een plek bieden voor huisvestiging voor gezinnen en starters. Meer (maatschappelijke) stages aanbieden voor jongeren uit de buurt zodat we kennis lokaal op niveau houden en uitstroom van kennis en ervaring voorkomen. Ik zie ook veel kansen om de LGTB-rechten te versterken binnen Lingewaard. We kunnen een regenbooggemeente worden in plaats van half werk te leveren.

Ik zou willen werken aan een gemeente:
• met voldoende huisvesting voor starters (ook sociale huur),
• die zichzelf een regenbooggemeente mag noemen,
• met veel meer stageplekken voor lokale studenten.

D66 betekent voor mij opkomen voor je medemens ongeacht wie het is. Een integrale samenwerking tussen alle aspecten van de maatschappij en sterk en flexibel onderwijs bieden.

Ik ga graag naar het Rijksmuseum. De geschiedenis is zeer leerzaam samen met de culturele aspecten van onszelf en anderen. De innovatie en stijlen die door de jaren heen plaatsvonden geeft een overweldigend gevoel van waar wij toe in staat zijn.