Stem voor groen, bereikbaar en sociaal

Wat voor gemeente is Lingewaard en wat voor gemeente willen we willen zijn? Hoe behouden we het groene karakter van onze mooie omgeving en zorgen we voor voldoende, passende woningen voor onze inwoners? En als die woningen er staan, hoe zorgen we ervoor dat onze infrastructuur niet geheel vastloopt zoals nu steeds vaker het geval is?

Grote vragen waarover we scherpe en duidelijke afwegingen moeten maken. Oftewel heldere keuzes. Keuzes maken betekent ook lef tonen. Wij maken keuzes vanuit een breed maatschappelijk belang. Daarbij kijken we niet alleen naar morgen of volgende week maar ook naar de langere termijn. Lingewaard moet niet alleen nu leefbaar en bereikbaar zijn, dat moeten we ook blijven.

Als liberale partij proberen we mensen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Niet iedereen kan of wil dat. Voor die mensen moeten we wel zorgen voor goede sociale vangnetten, als dat nodig is. Ook maken we het makkelijker voor mensen en verenigingen een maatschappelijke bijdrage te leveren of mee te kunnen denken over beslissingen die hun eigen leefomgeving raken. Op school, op het werk of waar vrijwilligers samen aan de slag zijn.

Dit verkiezingsprogramma geeft aan wat wij willen voor Lingewaard: een goed bereikbare, groene en sociale gemeente, waar we omkijken naar elkaar. Nu en in de toekomst.

Léon Dekkers,
Lijsttrekker D66 Lingewaard