Corrie Dolmans – Klumper

Corrie Dolmans – Klumper - Beeld: Vincent Cornelissen

“Mensen zijn tot heel veel in staat, maar zonder de juiste politieke besluiten en wetten kan er van alles mis gaan.”

  • 69 jaar
  • Deventer
  • Bemmel

Van jongs af aan ben ik enorm geïnteresseerd in geschiedenis en het bijbehorende verhaal: wat gebeurde er in je land, in je stad, in Europa waardoor het zo ver kwam? De samenhang van gebeurtenissen werd mij duidelijker naarmate ik ouder werd. Honger, oorlog, ontevredenheid. Geen werk, geen dak boven je hoofd, slecht onderwijs en nauwelijks ontplooiingsmogelijkheden, het kan van alles met je doen. Op heel jonge leeftijd kan zo je toekomst vergooid worden.

Mensen komen tot bloei als er op alle fronten Perspectief bestaat. Met een grote P. Als de ruimte om je heen groen en vriendelijk is. En ja, daar moet je als individu en als organisatie of groep ook voor vechten. Maar de politiek is een factor van groot belang.

Mensen zijn tot heel veel in staat, maar zonder de juiste politieke besluiten en wetten kan er van alles mis gaan. Is de bananenrepubliek nabij. Wat juist is, daarover verschillen nog wel eens de meningen, maar het begint met samen aan een ronde tafel zitten, goed geïnformeerd zijn (en worden) en vervolgens argumenten uitwisselen. Dat doen we in de raad op het Gemeentehuis. Daar wil ik bij zijn. Ik wil mijn stem laten horen en besluiten nemen!

Dat zijn er eigenlijk heel veel, binnen en buiten de bebouwde kom. Iedere plek heeft dan weer zijn eigen karakter. Ik hou erg van de dijk ter hoogte van de Pas, met het uitzicht op de Stevenskerk en de brug van Nijmegen. Het heuvelachtige landschap aan de overkant.
Ik ben me dan ervan bewust dat we wonen in de Rijndelta en dat dit eigenlijk heel apart is….

Ik zie zeker kansen voor Lingewaard als het gaat om duurzaam toerisme. De punt richting Fort Pannerden, het water en de uiterwaarden, dat is toch iets geweldigs? Ontwikkeling dus van fietspaden, fietsroutes, B & B, gebruik van de boot en kano op de Linge of de Waal. Hollandse Waterlinie/ Romeinse Limes en ander cultureel erfgoed mag getoond! Ook Next Garden/Nieuwe Diep/Rietkamp kunnen zich verder ontwikkelen, zowel letterlijk als figuurlijk als groene hotspots.

• De Omgevingsvisie is nog in de maak. Daar kan veel meer het rivierenlandschap als uitgangspunt worden genomen. Het gaat bovendien niet om behoud van natuur en landschap, nee, we zijn al te laat, het gaat nu om herstel en versterking van natuur en landschap, waar uiteraard ook waterkwaliteit toe behoort.
• Bovendien is nog niet goed doorgedrongen, denk ik, dat aandacht voor zowel cultureel en landschappelijk erfgoed onmisbaar is om het draagvlak voor de broodnodige innovaties te verstevigen. Identiteit van de kernen is heel belangrijk. We willen niet op een ander dorp of andere stad gaan lijken, maar we moeten wel stevige ambities op het terrein van wonen, werken, mobiliteit en energietransitie waarmaken.
• Communicatie is een voortdurend punt van aandacht, moet steeds aangescherpt. Hoe bereik je in de gemeente bijvoorbeeld de doelgroep waar je iets voor wilt betekenen? Weet je zeker dat iedereen de hulp krijgt die hij kan gebruiken? Maar ook: hoe blijf je als raad van Lingewaard goed communiceren binnen samenwerkingsverbanden van meerdere gemeenten in de regio? Regionale samenwerking is heel belangrijk, maar grip hebben en houden op regionale ontwikkelingen is voor verbetering vatbaar.

Onze partij durft te twijfelen. En twijfel is het begin van alle wijsheid. Denken en doen moeten wel steeds in juiste balans zijn met elkaar.
Ik hou ook erg van de vrijheid en het optimisme dat de partij eigen is. Het kan WEL, is ook mijn stelling. D66 is een partij van de vooruitgang, die gelooft in de combinatie van oude waarden en gedurfde innovatie. Ik heb trouwens nooit het idee gehad dat ik me bij D66 aansloot, maar dat de partij bijna naadloos aansloot bij mijn persoon.

Heel lastige vraag. Ieder tijdperk heeft mij favorieten geleverd, fictie en non-fictie. Maar als ik dan iets kies uit het heden ga ik voor de serie poëzie van Plint, die ook in bundels is uitgebracht.: Dichter. Gedichten voor kinderen van 6 tot 106. Hier komt alles samen: prikkelende dicht- en schilderkunst, stof tot nadenken in een notendop.

Leif de Leeuwconcert in Bemmel. Lekkere muziek, goed een concert te horen na een lange periode van culturele drooglegging. Het was in de Theaterkerk Bemmel, een kunststuk op zichzelf. Alleen daarom al gegaan. En om al die vrijwilligers van TOP te steunen!