Vrije kunst, cultuur en ontspanning

Rijksmonument Fort Pannerden

Beeld: Havang(nl)

De kernen in Lingewaard zijn uniek door hun eigen cultuur. Onze monumenten en openbare kunstwerken verbinden ons met elkaar. Ook muziek en theater, lokale gewoonten en het verbeelden van onze gevoelens in kunst en literatuur brengen ons samen.

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. We moeten dit meegeven aan onze kinderen.

In Lingewaard kun je goed recreëren en ontspannen. Deze mogelijkheden moeten blijven bestaan, zodat we deze met elkaar kunnen blijven delen.

We kunnen niet zonder de vrijwilligers, culturele instellingen, stichtingen en ondernemers die zich inspannen voor het behoud en ontwikkeling van ons erfgoed, natuur en cultuur.

In deze hoofdstukken in ons verkiezingsprogramma lees je meer over de plannen en ambities voor kunst, cultuur en ontspanning waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.