Werken aan werk

D66 vindt het belangrijk dat Lingewaard een aantrekkelijke gemeente voor ondernemers is.

Werkgelegenheid, een goed ondernemersklimaat en een gezonde recreatieve sector zijn daarom belangrijk. We willen innovatief en toekomstgericht zijn, met aandacht voor een circulaire economie, slimme duurzame technologie en de energietransitie. Met respect voor de natuur en behoud van lokale cultuur.

Onze speerpunten

D66 wil:

  • streven naar een betere economische positie en een gezond vestigingsklimaat voor ondernemers. Daarbij leggen we de focus op food, health en innovatie en minder op grote logistieke centra.
  • kennisnetwerken tussen MKB, lokale kenniscentra en overheid behouden en versterken.
  • dat de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen niet ten koste gaat van natuurgebieden.
  • dat er bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van bedrijfsinnovaties.
  • aandacht voor mobiliteit en verkeersveiligheid rondom bedrijventerreinen. Hierbij moet rekening worden gehouden met goede routes naar de hoofdwegen en goede bereikbaarheid met het OV en de fiets voor werknemers.
  • aantrekkelijke winkelcentra in de kernen met voldoende winkels en horeca met voldoende ruimte voor terrassen.
  • een goede ontsluiting van de winkelcentra in de kernen. Deze winkelcentra zijn autoluw met voldoende parkeerfaciliteiten in de buurt.
  • leegstand voorkomen in de winkelcentra.
  • ondernemersverenigingen blijven stimuleren en faciliteren.
  • het gebruik van producten uit de regio stimuleren.