Problemen rondom wijzigingen kinderopvang 2023

Wij maken ons grote zorgen over de oplopende kosten van de kinderopvang. Ook in Lingewaard raken ouders in de problemen.

Tariefverhoging

Onlangs ontvingen ouders die voor hun kind professionele dagopvang geregeld hebben een brief met forse wijzigingen en tariefsverhoging binnen de opvangorganisatie. Naar aanleiding daarvan heeft een groep zeer bezorgde ouders aan de bel getrokken bij de gemeente Lingewaard. Ouders zijn namelijk niet in de gelegenheid van opvang te wisselen, zij krijgen standaardantwoorden van het klantcontactcentrum van de kinderopvang en weten zich geen raad met deze situatie. En dat terwijl er gewerkt moet worden, voor het eigen gezin en om de samenleving draaiende te houden.

Vragen aan de wethouder

D66 is van mening dat het bieden van kinderopvang niet alleen een commerciële activiteit is. Kinderopvang is ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Raadslid Corrie Dolmans heeft de wethouder daarom gevraagd om te kijken welke rol de gemeente hier in kan spelen. De gemeente kan de regels rond de kinderopvang niet aanpassen. Maar kan wel de gevolgen binnen onze gemeente in kaart brengen en maatwerk oplossingen aanbieden als dat nodig is.

De wethouder heeft toegezegd in gesprek te gaan met de betrokken partijen. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Beeld: Alexander Grey