Digitale kansen voor iedereen

Binnen de overheid is steeds meer gedigitaliseerd. Voor D66 is het belangrijk dat deze digitalisering bijdraagt aan het toegankelijker maken van de gemeentelijke diensten. Inwoners moeten er hierbij op kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij de gemeente goed beschermd zijn.

Onze speerpunten

D66 wil:

  • dat het uitgangspunt voor de dienstverlening digitaal is waar het kan, fysiek voor wie dat wil.
  • dat onze gemeente voldoet aan de eisen voor digitale veiligheid en toegankelijkheid. Digitale veiligheid vereist een constante aandacht.
  • dat de gemeente de digitale weerbaarheid en digitale geletterdheid van inwoners versterkt, door informatie en educatie en in samenwerking met politie, onderwijsinstellingen en bibliotheken.
  • dat de gemeente investeert in een robuuste digitale infrastructuur. Ieder bedrijf en iedere inwoner moet kunnen beschikken over betrouwbaar internet van voldoende kwaliteit en snelheid.
  • dat door de gemeente gebruikte algoritmes geen discriminerend effect hebben op inwoners en dat de gemeente transparant is over het gebruik van algoritmes en de mogelijke risico’s en dat deze gepubliceerd worden in een openbaar toegankelijk register.
  • dat in regionaal verband een onafhankelijke ethische commissie in wordt gesteld bij besluitvorming over ethische vraagstukken bij de inzet van nieuwe technologie of innovatief gebruik van data.
  • dat de gemeentelijke website voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid en dat er duidelijke en eenvoudige taal gebruikt wordt op de website van de gemeente.
  • dat inwoners baas kunnen zijn over hun eigen data en dat er geen onnodige data over hen verzameld wordt door gemeente of haar belangrijkste samenwerkingspartners.
  • dat de mogelijkheden van digitalisering worden ingezet om de democratie te versterken. Door deze digitale vormen meerdere vormen van participatie in te zetten en met deze verschillende vormen ook zoveel mogelijk, liefst alle doelgroepen te bereiken.
  • dat kinderen en volwassenen met een lager inkomen ook gebruik kunnen maken van digitale dienstverlening wanneer zij dit willen.