Slim en schoon vervoer

Verkeer en mobiliteit is een thema dat hoog op de agenda staat. In Lingewaard worden de komende jaren veel nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen gebouwd. Zowel aan de rand van de kernen, maar ook regelmatig daarbinnen.

D66 vindt dat bij de start van alle nieuwe plannen er goed nagedacht moet worden over hoe je de wijk binnenkomt en verlaat. D66 kiest voor meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer en minder ruimte voor de auto. Dat is goed voor onze gezondheid, het milieu en de verkeersveiligheid. Wij willen autoluw waar het kan en veiligheid waar de auto moet.

Onze speerpunten

D66 wil:

  • bij nieuwe projecten een doordacht en toekomstbestendig ontsluitingsplan opnemen voor zowel het openbaar vervoer, fiets, autoverkeer als vrachtverkeer.
  • plannen voor de grote verkeersaders in overleg met de regio, provincie en Rijkswaterstaat aanpakken. Een alternatief mobiliteitsplan moet worden ontwikkeld als de A15 niet wordt doorgetrokken.
  • de verkeersveiligheid rondom grote mobiliteitsprojecten goed geregeld hebben in overleg met buurgemeenten, provincie en Rijkswaterstaat.
  • zo veel mogelijk de auto te gast is in woonwijken. Bij bestaande wijken willen we dat straten zonder trottoir als maximale snelheid 15 km per uur krijgen, op andere straten kan er 30 km per uur gereden worden. 
  • stimuleren dat kinderen met de fiets naar school gaan. We willen dat schoolroutes veilig zijn en dat de omgeving van de school veilig is. We zijn voorstander van ‘kiss en ride’ zones bij scholen.
  • het snelfietspadnetwerk in de regio vergroten zoals het nieuwe snelfietspad tussen Arnhem en Nijmegen.
  • de verkeersveiligheid verbeteren bij de Karstraat in Huissen door een zogenaamde ‘knip’ in de weg te maken, zodat niet-lokaal vrachtverkeer niet door centrum Huissen rijdt.
  • dat lijn 33, 300, 35 worden behouden, evenals de nachtbussen: lijn 830 en 833.
  • een goede busverbinding richting de polikliniek in Nijmegen Noord.