Pijnlijke afwijzing inwonersinitiatief

In Huissen maken inwoners zich, terecht, druk over de grote hoeveelheden vrachtverkeer door de kern. Veel vrachtwagens gebruiken Huissen alleen om een paar kilometers minder te rijden, Huissen is niet hun bestemming. De actiegroep HuissenVeilig&Leefbaar probeert de gemeente met een inwonersinitiatief te bewegen hier iets aan te doen. Maar de meerderheid van de gemeenteraad werkt niet mee.

Inwonersinitiatief afgewezen

HuissenVeilig&Leefbaar heeft in september een inwonersinitiatief ingebracht voor vermindering van het vrachtverkeer en uitbreiding van 30km/u wegen in het centrum van Huissen. Dit initiatief bleek geen op dit moment geen meerderheid in de gemeenteraad te krijgen.

Ondanks het uitdrukkelijke verzoek van de inwoners om hun initiatiefvoorstel niet te behandelen, is de meerderheid van de gemeenteraad tóch doorgegaan met behandeling. Om het daarna keihard af te wijzen. Het doel van intrekking was om een béter voorstel te maken. Dat is nu een stuk moeilijker geworden.

D66 steunde samen met GroenLinks, SP en B06 en Lingewaard NU de inwoners door in te stemmen met het intrekken van het inwonersinitiatief. Want wij vinden het belangrijk dat inwoners een rol spelen in de besluitvorming.

Toen het initiatief tóch werd behandeld, stemde naast D66 alleen GroenLinks voor het initiatief. Het inwonersinitiatief werd dus afgewezen. De overlast blijft en de teleurstelling en frustratie bij inwoners is alleen maar gegroeid.

Ook teleurstelling bij D66

Wij knokken wij al jaren voor minder vrachtverkeer in de stad. Een verbod voor vrachtverkeer in de bochten in de Karstraat blijft bovenaan ons lijstje staan. Het is niet voor niets opgenomen in ons vorige verkiezingsprogramma. Op die plek verminder je de kans op sluipverkeer elders en blijft lokaal vrachtverkeer ook nog mogelijk.

Zo kom je de inwoners tegemoet maar ook de transportsector. Heb het lef om iets te proberen en niet uit te blijven stellen. Hoe langer je wacht, hoe groter de problemen worden. Voor de langere termijn kunnen we bekijken hoe we meer kunnen doen. Of het nou gaat om een rondweg of andere ontsluitingen of oplossingen. Maar voor nú is er ook actie nodig.

Inwonersinitiatief

Het inwonersinitiatief is een manier voor inwoners om zaken op de agenda van de gemeenteraad zetten en uitgewerkte voorstellen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Het is door Léon Dekkers (D66) en Lianne Duiven (GroenLinks) opgezet. Het doel van het inwonersinitiatie is om inwoners van Lingewaard dichter bij de politieke besluitvorming te krijgen. Gelukkig wordt dit instrument steeds bekender en wordt het ook gebruikt.