Dankjewel Brandon!

Brandon Brom nam 7 maanden lang het raadslidmaatschap over van Léon Dekkers die zijn taken tijdelijk moest neerleggen. Donderdag 14 december is Léon weer gestart en daarom nemen we afscheid van Brandon. We bedanken Brandon voor zijn inzet en de fijne samenwerking.

Maidenspeech

Donderdag 11 mei 2023 werd Brandon tijdens de raadsvergadering door burgemeester Nelly Kalfs geïnstalleerd als raadslid in de gemeente Lingewaard. Diezelfde avond hield Brandon zijn maidenspeech. Hij benadrukte in zijn speech dat hij er voor alle inwoners van Lingewaard zou zijn en in het bijzonder voor inwoners die net buiten de ‘gemeentelijke boot’ dreigen te vallen. 

Beeld: Brandon Brom

Regenboogmotie

Dat Brandon graag de daad bij het woord voegt, heeft de gemeenteraad direct kunnen merken. Een maand na zijn installatie als raadslid, diende Brandon samen met Okke de Koning van GroenLinks een motie in om van de gemeente Lingewaard een regenbooggemeente te maken. Deze lang gekoesterde wens ging in vervulling toen de motie op 15 juni werd aangenomen. Een prestatie om trots op te zijn.

Schriftelijke vragen

Brandon bleek ook een kritisch raadslid dat het college ter verantwoording roept als een situatie daarom vraagt. Toen in de kwestie rond het inwonersinitiatief van Huissen Veilig & Leefbaar informatie naar boven kwam waaruit bleek dat het college niet onpartijdig was geweest, vroeg Brandon samen met GroenLinks om opheldering via schriftelijke vragen aan het college. 

Lef en vasthoudendheid

We bedanken Brandon voor zijn inbreng en inzet. En we bewonderen zijn lef en vasthoudendheid waarmee hij vanaf de eerste dag in de raad een volksvertegenwoordiger van formaat is geweest. Vanaf 14 december pakt Brandon zijn taak als lid van de politieke avond weer op. En we kijken uit naar een volgende raadsperiode waarin we Brandon hopelijk terugzien als vast raadslid voor D66.