Schriftelijke vragen aan het college over inwonersinitiatief

D66 stelt samen met GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over de gang van zaken rond het inwonersinitiatief om de verkeersveiligheid in Huissen te verbeteren. Uit documenten van de gemeente die door Huissen Veilig & Leefbaar zijn opgevraagd, blijkt dat het college niet onpartijdig is geweest.

Huissen Veilig & Leefbaar

Bewoners van Stadswal, Stadswal-Noord en Karstraat en omliggende straten hebben zich verenigd in de actiegroep Huissen Veilig & Leefbaar. Zij ervaren dagelijks onveilige situaties en overlast door het (vracht)verkeer door Huissen, te hard en roekeloos rijden, lawaai, fijnstof, trillingen en stank. Zij roepen de gemeente op om maatregelen te treffen om Huissen veiliger en leefbaarder te maken. 

WOO-verzoek

Begin 2023 vonden gesprekken plaats tussen de gemeente, transporteurs en Huissen Veilig & Leefbaar. Inwoners die namens Huissen Veilig & Leefbaar aanwezig waren bij deze gesprekken, voelden tegenwerking van gemeente. Tijdens een informatiebijeenkomst die werd georganiseerd door de transportsector, werd zelfs een presentatie gegeven door een ambtenaar van de gemeente Lingewaard. 

De inwoners besloten daarom om alle documenten die te maken hebben met de verkeersveiligheid in Huissen en het inwonersinitiatief van Huissen Veilig & Leefbaar op te vragen bij de gemeente. Een zogenaamd WOO-verzoek. Volgens de Wet Open Overheid is de gemeente verplicht alle documenten te overhandigen.

Uit de opgevraagde documenten bleek dat de inwoners en transporteurs niet onpartijdig zijn behandeld. Er is in de documenten te lezen dat de transporteurs konden rekenen op steun van de gemeentelijke organisatie. En dat de gemeente de transporteurs oproept een tegengeluid tegen het op handen zijnde inwonersinitiatief te laten horen. Om zo te voorkomen dat dit inwonersinitiatief ‘gewoon’ wordt aangenomen door de gemeenteraad.

Citaat:
“De wethouder verwacht binnenkort een Inwonersinitiatief. Hij wil dit vóór zijn door op korte termijn een bijeenkomst te organiseren met de transportsector van Huissen om dit te bespreken. Als de transportsector niet gezamenlijk een tegengeluid laat horen richting onze Raad verwacht de wethouder dat een dergelijk inwonersinitiatief gewoon wordt aangenomen door de Raad.”

Behandeling inwonersinitiatief in de gemeenteraad

Deze schokkende informatie uit de documenten van de gemeente komt bovenop de teleurstellende gang van zaken rondom de behandeling van het inwonersinitiatief Huissen Veilig & Leefbaar in de raadsvergadering in september.

Huissen Veilig & Leefbaar bracht een inwonersinitiatief in voor de vermindering van het vrachtverkeer en uitbreiding van 30km/u wegen in het centrum van Huissen. Dit initiatief bleek op dat moment geen meerderheid in de gemeenteraad te krijgen. Huissen Veilig & Leefbaar verzocht daarom het inwonersinitiatief weer in te trekken. De meerderheid van de gemeenteraad besloot echter om het inwonersinitiatief tóch te behandelen. Het initiatief werd vervolgens afgewezen door alle partijen behalve D66 en GroenLinks. Daarmee is Huissen Veilig & Leefbaar voor de komende 2 jaar buitenspel gezet. Het is namelijk niet mogelijk om binnen 2 jaar een inwonersinitiatief voor hetzelfde onderwerp in te brengen. Tenzij het beleid wordt gewijzigd.

Schriftelijke vragen door D66 en GroenLinks

De manier van partijdig handelen van het college, die blijkt uit de opgevraagde documenten van de gemeente, past niet bij een deugdelijk werkende gemeentelijke organisatie. Daarom vragen D66 en GroenLinks het college om opheldering:

1. N.a.v. het geciteerde stuk: Kan het college aangeven waarom het een noodzaak was om nog voor indienen van dit initiatief een bijeenkomst met de transportsector te organiseren?
2. Kan het college aangeven waarom het nodig was om een tegengeluid te organiseren? En waarom het college geen vertrouwen in de taak van de gemeenteraad had?
3. Welke overwegingen heeft het college gemaakt om ervoor gekozen te hebben om het ambtelijk apparaat in te zetten tijdens een informatieavond vanuit de transportsector?
4. Hoe denkt het college in de toekomst om te gaan met inwonersinitiatieven, dit in termen van proces, onpartijdigheid, begeleiding en verbinding? 
5. In welke mate en vormen heeft het college gereflecteerd op haar handelen inzake het genoemde inwonersinitiatief? Wij vernemen graag nadere toelichting en horen vooral graag welke lessen zijn geleerd.
6. Waarom is er nog geen nieuwe bijeenkomst met de werkgroep gepland?
7. Waarom is er nog geen onafhankelijk voorzitter voor de werkgroep, zoals de motie van 14 september oproept?

De antwoorden van het college worden eind november verwacht.