Theme

D66 is tevreden dat de raad unaniem akkoord is met het opknappen van het park Vreugd en Rust. De aanvullende financiering is bestemd voor een nieuw dierenverblijf en nieuwe paden. D66 heeft vragen gesteld aan wethouder Duurzaamheid, Marcel Belt over de goede toegankelijkheid en inclusiviteit van het park en het dierenverblijf.

D66 heeft zich afgelopen 4 jaar hard gemaakt voor een goede bibliotheek in Leidschendam, waar je ook een lekkere kop koffie of thee kunt drinken. Het is goed nieuws dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de benodigde investeringen voor de verbouwing van het pand Fluitpolderplein 12 tot een maatschappelijke en culturele huiskamer en ontmoetingspunt voor de buurt.

De D66-voorstellen voor een duurzame, gezonde gemeente: educatie op alle duurzaamheidsthema’s, steun bij duurzame investeringen voor theaters en verenigingen, gerichte communicatie voor elke doelgroep, meer voorlichting voor aanvragen van borden voor een vuurwerkvrije zone - zijn alle toegezegd door de wethouder.

Nederland worstelt met de hitte en de droogte. Er is meer vraag naar water dan dat er binnenkomt via regen en rivieren. D66-raadslid Charlotte Bos: “Het voorkomen van en aanpassen aan klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen. We moeten onze gemeente goed weerbaar maken.”

De coronacrisis lijkt dan misschien voorbij, maar veel lokale ondernemers hebben het nog steeds zwaar. Door het aflopen van de overheidssteun is zelfs al een stijging te zien in het aantal faillissementen. ‘Dat de gemeente dan nu voorstelt om grote reclamebedrijven, waarvan één zelfs met een miljardenomzet, voor ongeveer 100.000 euro te compenseren is op zijn minst schrijnend te noemen’, zegt D66 fractievoorzitter Wouter Jorissen. Lokale ondernemers hebben het zwaar. Daar moeten we naar omkijken

Op initiatief van D66 zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart inclusiever en toegankelijker. De gemeente biedt informatie in gewone taal aan en een persoon zonder en een persoon met een (licht) verstandelijke beperking helpen samen in zogeheten Prokkelduo’s op een aantal stembureaus

D66 is tevreden dat de raad unaniem akkoord is met het opknappen van het park Vreugd en Rust. De aanvullende financiering is bestemd voor een nieuw dierenverblijf en nieuwe paden. D66 heeft vragen gesteld aan wethouder Duurzaamheid, Marcel Belt over de goede toegankelijkheid en inclusiviteit van het park en het dierenverblijf.

D66 heeft zich afgelopen 4 jaar hard gemaakt voor een goede bibliotheek in Leidschendam, waar je ook een lekkere kop koffie of thee kunt drinken. Het is goed nieuws dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de benodigde investeringen voor de verbouwing van het pand Fluitpolderplein 12 tot een maatschappelijke en culturele huiskamer en ontmoetingspunt voor de buurt.

De D66-voorstellen voor een duurzame, gezonde gemeente: educatie op alle duurzaamheidsthema’s, steun bij duurzame investeringen voor theaters en verenigingen, gerichte communicatie voor elke doelgroep, meer voorlichting voor aanvragen van borden voor een vuurwerkvrije zone - zijn alle toegezegd door de wethouder.

Nederland worstelt met de hitte en de droogte. Er is meer vraag naar water dan dat er binnenkomt via regen en rivieren. D66-raadslid Charlotte Bos: “Het voorkomen van en aanpassen aan klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen. We moeten onze gemeente goed weerbaar maken.”

De coronacrisis lijkt dan misschien voorbij, maar veel lokale ondernemers hebben het nog steeds zwaar. Door het aflopen van de overheidssteun is zelfs al een stijging te zien in het aantal faillissementen. ‘Dat de gemeente dan nu voorstelt om grote reclamebedrijven, waarvan één zelfs met een miljardenomzet, voor ongeveer 100.000 euro te compenseren is op zijn minst schrijnend te noemen’, zegt D66 fractievoorzitter Wouter Jorissen. Lokale ondernemers hebben het zwaar. Daar moeten we naar omkijken

Op initiatief van D66 zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart inclusiever en toegankelijker. De gemeente biedt informatie in gewone taal aan en een persoon zonder en een persoon met een (licht) verstandelijke beperking helpen samen in zogeheten Prokkelduo’s op een aantal stembureaus

p initiatief van D66 zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart inclusiever en toegankelijker. De gemeente biedt informatie in gewone taal aan en een persoon zonder en een persoon met een (licht) verstandelijke beperking helpen samen in zogeheten Prokkelduo’s op een aantal stembureaus.

D66 is blij met de nieuwe Woonzorgvisie Leidschendam-Voorburg. De Woonzorgvisie Leidschendam-Voorburg 2022 – 2030 biedt de gemeente en maatschappelijke partners een kader om actief aan de slag te gaan met de opgaven op het gebied van wonen en zorg.

Raadslid Peter van Dolen stelt vragen aan de wethouder over de plannen voor Rijnlandstraat Noord.

p initiatief van D66 zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart inclusiever en toegankelijker. De gemeente biedt informatie in gewone taal aan en een persoon zonder en een persoon met een (licht) verstandelijke beperking helpen samen in zogeheten Prokkelduo’s op een aantal stembureaus.

D66 is blij met de nieuwe Woonzorgvisie Leidschendam-Voorburg. De Woonzorgvisie Leidschendam-Voorburg 2022 – 2030 biedt de gemeente en maatschappelijke partners een kader om actief aan de slag te gaan met de opgaven op het gebied van wonen en zorg.

Raadslid Peter van Dolen stelt vragen aan de wethouder over de plannen voor Rijnlandstraat Noord.

Elk kind verdient het allerbeste onderwijs. Maar de wijk waarin je wieg staat, bepaalt nu nog te vaak hoe je onderwijspad eruit gaat zien. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom hebben wij vijf plannen voor het onderwijs gemaakt.

Meer dan ooit is jouw inzet nodig. Op 17 maart werd D66 mede dankzij zou de tweede partij van Nederland. Maar liefst 1,5 miljoen mensen stemden D66. Goed voor 24 zetels. De beste uitslag voor D66 ooit.

Met het prachtige resultaat van de Tweede Kamerverkiezingen vers achter de kiezen, komen de gemeenteraadsverkiezingen alweer in zicht. Stemmen doen we pas volgend jaar, maar je kandidaat stellen als raadslid doe je deze zomer al!

Elk kind verdient het allerbeste onderwijs. Maar de wijk waarin je wieg staat, bepaalt nu nog te vaak hoe je onderwijspad eruit gaat zien. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom hebben wij vijf plannen voor het onderwijs gemaakt.

Meer dan ooit is jouw inzet nodig. Op 17 maart werd D66 mede dankzij zou de tweede partij van Nederland. Maar liefst 1,5 miljoen mensen stemden D66. Goed voor 24 zetels. De beste uitslag voor D66 ooit.

Met het prachtige resultaat van de Tweede Kamerverkiezingen vers achter de kiezen, komen de gemeenteraadsverkiezingen alweer in zicht. Stemmen doen we pas volgend jaar, maar je kandidaat stellen als raadslid doe je deze zomer al!

Toont 19 van 19