Vrij en veilig zijn op straat en online

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

D66 werkt aan vooruitgang door meer samen met gemeente, politie en inwoners onze straten – dus ook de digitale snelweg – veilig te houden.

 

Dat doen we door in te zetten op betere straatverlichting in donkere stegen en hoekjes, om inbraak te voorkomen.
We bieden hulp voor inwoners bij goed hang- en sluitwerk en we zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig achter slot en grendel blijven.

  • De gemeente gaat wat D66 betreft op pad met politie en buurtbewoners om van henzelf te horen waar het beter moet, en hoe dat het beste kan. En dan gaan we het fiksen!
  • D66 wil de buurtpreventieteams versterken, bijvoorbeeld door ze  – waar nodig – te voorzien van materiaal (bijvoorbeeld gele hesjes, walkietalkies, etc.), maar ook door kennis te delen. 
  • We willen een woonveiligbox realiseren – zoals eerder de woonwijzerbox. Hierin zit bijvoorbeeld een veiligheidsscan, deurspionnetjes, anti-inbraakstrips, etc. 
  • De gemeente moet aandacht besteden op cybersecurity, bijvoorbeeld door een hackathon organiseren voor studenten van IT-opleidingen, waarbij we ze vragen om de systemen van de gemeente ethisch te hacken.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.