Veiligheid

Op straat, online en alert op ondermijning

Leidschendam-Voorburg is een veilige gemeente – en dat moet vooral zo blijven. Waar het toch onveilig is, moet dat worden aangepakt. Of dat nu op straat is, achter de voordeur, online of offline.

Daarom wil D66 dat tijdig wordt gesignaleerd waar het verslechtert, zodat bijvoorbeeld jeugdgroepen niet afglijden in de criminaliteit. Ondernemers die het moeilijk hebben, kunnen extra vatbaar zijn voor ´hulp´ uit verkeerde hoeken. Dit leidt tot ondermijning. De gemeente moet hier scherp op zijn en waar nodig ferm optreden. De gemeente moet proactief duidelijk maken hoe zij ondernemers kan helpen.

Bewoners weten zelf het best waar het in hun straat of wijk onveilig is. Bijvoorbeeld omdat het zicht bij het oversteken niet goed is of waar het ’s avonds te donker is om prettig te fietsen. Om die kennis te kunnen benutten, wil D66 dat de gemeente en de politie regelmatig op pad gaan met buurtbewoners om van hen zelf te horen wat er beter moet en hoe dat het best kan. De gemeente pakt dan in overleg met de bewoners die onveilige plekken aan. Met Oud en Nieuw worden delen van de gemeente vuurwerkvrij.

D66 wil dat de gemeente mensen helpt om goed hang- en sluitwerk te kiezen en dat donkere hoekjes en steegjes in de openbare ruimte worden verlicht. Zo voorkomen we woninginbraken. Ook moet de gemeente buurtpreventieteams en app-groepen van bewoners stimuleren.

Cameratoezicht kan een bijdrage leveren aan het verhogen van het veiligheidsgevoel. Tegelijkertijd zijn camera’s ook een inbreuk op de privacy van de goedwillende grote meerderheid. Camera’s worden dan ook alleen ingezet daar waar het echt nodig is en niet langer dan noodzakelijk. Waar camera’s worden ingezet, wordt dit regelmatig geëvalueerd. D66 zet liever politie in op straat dan achter videoschermen.

De gemeente moet serieus werk maken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen die met kinderen werkt – zoals leraren en sporttrainers – moet signalen van mishandeling of verwaarlozing leren herkennen en weten waar je dat moet melden. De gemeente zorgt voor hulp en opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als het nodig is maakt de burgemeester gebruik van bestaande bevoegdheden.

De gemeente weet veel over haar inwoners. In IT-systemen is veel persoonlijke informatie opgeslagen. Die systemen moeten uitstekend beveiligd zijn, zodat persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook wijst de gemeente de inwoners actief op de gevaren van cybercrime, zoals phishing en identiteitsfraude.