Vrij van zorgen over zorg

Voetbalveld met cornervlag

Beeld: D66

Een vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang.

Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen. Zodat niemand een belemmering voelt om naar de dokter te gaan, of een jeugdzorgtraject te starten.

Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende sporten en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. Voorkomen dat mensen ziek worden is ten slotte het beste medicijn voor een vrije samenleving.

 • We maken bewegen een centraal thema in openbare ruimte bij alle nieuwe projecten.
 • Voldoende buitenactiviteiten makkelijker maken voor bewoners.
 • Voldoende buitensportfaciliteiten en traveldjes.
 • Sporten toegankelijk voor iedereen; iedere sport bereikbaar zonder wachtlijsten
 • Permanente locatie voor sportclubs, zoals de Voorburgse Rugby Club
 • Veilige speel-en sporttoestellen in alle parken voor alle leeftijden
 • Rubberkorrels in kunstgrasvelden vervangen door kurk
 • Ooievaarspas blijft gehandhaafd
 • Plek voor gezondheidscentra (bv KJ44): we willen geen wachtlijsten voor huisartsen
 • De gemeente geeft heldere en toegankelijke informatie over hulpmogelijkheden aan ouderen (Wmo).
 • Het zorgloket van de gemeente helpt ouderen zo lang als ze willen en kunnen thuis te blijven wonen.
 • Blijversleningen voor ouderen die langer thuis willen blijven wonen.
 • Nazorg jeugd (jeugdzorg) mogelijk maken na 18e verjaardag, zodat we jongeren niet zomaar laten vallen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.